Людям з порушення зору Звичайна версія

Реструктуризація іпотечних кредитів

Якщо Ви:

  • Маєте кредит у банку, що ліквідується, забезпечений іпотекою – будинком, квартирою чи іншою нерухомістю (не обтяженою іншими зобов’язаннями).
  • Не є фізичною особою-підприємцем
  • Не є пов’язаною з банком особою –

Скористайтеся можливістю РЕСТРУКТУРИЗУВАТИ свою заборгованість!

23 березня 2018 року набрало чинності Положення про проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.02.2018 №372 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.02.2018 за №254/31706) 

Детальну інформацію про можливість та умови реструктуризації Вашої заборгованості можна дізнатися уже сьогодні у відділенні банку або ж зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду – 0 800 308 108.  


Що це означає?

Реструктуризація – це зміна істотних умов кредитного договору, як-то процентної ставки, графіка погашення боргу тощо, задля створення оптимально сприятливих умов для виконання зобов’язань боржником.

Реструктуризація є абсолютно добровільною можливістю для позичальників, відновити свої відносини з банками на більш вигідних, ніж передбачено у кредитному договорі, умовах.

А крім того – це можливість відтермінувати продаж прав вимоги за Вашим кредитом. Адже продаж прав вимоги за кредитними договорами, заборгованість за якими було реструктуризовано, здійснюється в останню чергу (відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 №388 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 за №606/28736).

Також реструктуризація заборгованості сприяє збереженню та відновленню позитивної кредитної історії позичальника, та дозволить в подальшому використовувати всі можливості кредитування.

При цьому прийняти умови реструктуризації Ви, як позичальник, можете до моменту фактичного продажу прав вимоги за Вашим кредитом на відкритих торгах. У тому числі – реструктуризація стане підставою для виключення кредиту зі складу уже сформованого на продаж пулу активів.


Які умови реструктуризації, і де про них можна дізнатися?

Розроблені Фондом умови реструктуризації є єдиними для позичальників всіх банків, що ліквідуються. Причому претендувати на реструктуризацію можуть як сумлінні позичальники, які справно виконували зобов’язання за своїми кредитами, так і ті, хто з різних причин припинили обслуговувати свої борги.

Серед ключових моментів програми – перегляд черговості погашення кредитної заборгованості.

На період реструктуризації встановлюється така ЧЕРГОВІСТЬ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:

1) проценти за користування кредитними коштами, нараховані відповідно до умов реструктуризації – 0,01% річних

2) комісійні винагороди, нараховані відповідно до умов реструктуризації – 1 грн

3) заборгованість за основним боргом («тіло» кредиту). 

У наступні черги йдуть: погашення простроченої заборгованості за нарахованими процентами; простроченої заборгованості за комісійними винагородами; інші платежі, передбачені кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

Таким чином основна частина суми щомісячного платежу зараховується на погашення «тіла» кредиту (заборгованість за основним боргом).  

Умовою приєднання до програми реструктуризації є сплата початкового платежу – не менше (у випадку іпотеки майнових прав) або 10 (у випадку іпотеки нерухомого майна) процентів від суми кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення боржника до банку щодо прийняття умов реструктуризації. 

ВАЖЛИВО! Перегляд валюти кредиту, зміна забезпечення за договором, списання або прощення частини заборгованості – не є предметом реструктуризації. 

При продовженні Фондом строків управління майном (активами) та задоволення вимог кредиторів банку – період реструктуризації кредитної заборгованості може бути також продовжений.

ВАЖЛИВО! Після завершення періоду реструктуризації, відновлюється черговість погашення кредитної заборгованості відповідно до умов кредитного договору, що діяли до проведення реструктуризації. 

ЗВЕРНУТЬ УВАГУ! Мінімальний щомісячний платіж в період реструктуризації складає 2 000 гривень або еквівалент в іноземній валюті, а максимальний -  10 000 гривень, який за згодою позичальника може бути і більшим.

Неустойка, право на яку виникло у банка до проведення реструктуризації, не застосовується при погашенні боргу за кредитним договором.       

Детальну інформацію про можливість та умови реструктуризації Вашої заборгованості можна дізнатися уже сьогодні у відділенні банку або ж зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду – 0 800 308 108. Уся інформація про реструктуризацію  у форматі «питання-відповіді» доступна за посиланням.   


Яким буде розмір щомісячного платежу та строки його внесення? 

Протягом періоду реструктуризації боржник має щомісяця здійснювати платежі, відповідно до строків, встановлених договором про реструктуризацію (додатковим договором до кредитного договору).

Щомісячний платіж розраховується один раз при підписанні угоди про реструктуризацію і фіксується у валюті попередньо підписаного кредитного договору. Проценти та комісії у період реструктуризації сплачуються ОКРЕМО від щомісячного платежу.

При цьому при розрахунку встановлюється межа щомісячного платежу - 10 тисяч гривень. 

Якщо у Вас гривневий кредит – то Ваш максимальний щомісячний платіж на період реструктуризації не перевищуватиме 10 тис. грн (лише за Вашою згодою цю суму може бути збільшено).

Якщо Ваш кредит номіновано в іноземній валюті – то Ваш максимальний щомісячний платіж буде зафіксований у сумі, яка дорівнюватиме еквіваленту 10 тис. грн, визначеному за курсом НБУ на дату, що передує даті проведення реструктуризації (лише за Вашою згодою цю суму може бути збільшено).

Наприклад, сьогодні Ви підписуєте договір про реструктуризацію свого кредиту, виданого у доларах США. 

Учора офіційний курс НБУ становив 28 грн за 1 долар США. 

Відтак, Ваш щомісячний платіж максимально може становити 10 000/28 = 357 долар США. 

Зверніть увагу на те, що якщо наступного місяця курс гривні зміниться, і 1 долар США коштуватиме 25,8 грн, то фактично Ваш платіж становитиме 357*25,8=9 210 грн.  

Якщо щомісячний платіж складе менше 2 000 грн, його розмір буде зафіксований в сумі 2 000 грн, або більшій – за згодою позичальника.

Інформацію про можливість та умови реструктуризації Вашої заборгованості можна дізнатися уже сьогодні у відділенні банку або ж зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду – 0 800 308 108.  


Чи можу я платити більше чи менше?

Якщо Ви сплачуєте суму більшу, ніж розмір щомісячного платежу, кошти у період реструктуризації будуть зараховані на погашення заборгованості за кредитом, а в подальшому – на погашення простроченої заборгованості за нарахованими процентами; простроченої заборгованості за комісійними винагородами; в рахунок заборгованості за іншими платежами, передбаченими кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

Сплата в сумі меншій, ніж розмір щомісячного платежу, є порушенням умов реструктуризації.

 

*** 

Як реструктуризувати свою кредитну заборгованість перед банком, що ліквідується?

Крок 1. Зверніться до банку задля уточнення інформації стосовно Вашого кредиту. Дізнайтеся, чи виставлено Ваш кредит на продаж, та про детальні умови реструктуризації, проаналізуйте усі дані та прийміть зважене рішення.

Крок 2. Зверніться до банку із заявою про реструктуризацію кредитної заборгованості.

До заяви додайте документи, що дають можливість:

  • ідентифікувати Вашу особу як боржника, поручителів та заставодавців за кредитом;
  • підтвердити право власності на майно (на предмет наявності/відсутності обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).

Зверніть увагу! У разі подання неповної інформації, неналежним чином оформлених документів, подані документи можуть бути повернуті для приведення його у відповідність до встановлених Фондом вимог.

Крім того, з метою уточнення інформації, необхідної для прийняття рішення про можливість реструктуризації, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право запитати додаткову інформацію, документи.

Крок 3. Зачекайте, поки заява на реструктуризацію буде розглянута банком і Фондом.   

Зверніть увагу! З метою уточнення інформації, необхідної для прийняття рішення про можливість реструктуризації, на цьому етапі Фонд також має право запитати додаткову інформацію, документи.

Крок 4. У разі отримання позитивного висновку щодо проведення реструктуризації – укладіть додаткову угоду і не пізніше наступного дня після укладання здійсніть початковий платіж.

Крок 5. Сумлінно виконуйте умови реструктуризації.


ПАМʼЯТАЙТЕ! Підписання боржником договору щодо реструктуризації є підставою для припинення банком роботи щодо продажу права вимоги за таким кредитним договором та зняття відповідного лота з торгів. 

Продаж прав вимоги за кредитними договорами, заборгованість за якими було реструктуризовано, здійснюється в останню чергу з урахуванням вимог Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

  

ПОРУШЕННЯ БОРЖНИКОМ УМОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ВІДНОВЛЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ, ЯКИЙ ДІЯВ ДО МОМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ, ТА ПОНОВЛЕННЯ ФОНДОМ РОБОТИ ЩОДО ПРОДАЖУ ПРАВА ВИМОГИ ЗА ЦИМ КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ.

Основними порушеннями фізичною особою - боржником умов реструктуризації є:

  • незабезпечення своєчасної сплати початкового платежу;
  • невиконання двічі протягом трьох календарних місяців хоча б однієї з умов реструктуризації – невчасної чи не в повному обсязі сплати щомісячного внеску, тощо.

Детальну інформацію про можливість та умови реструктуризації Вашої заборгованості можна дізнатися уже сьогодні зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду – 0 800 308 108.