Людям з порушення зору Звичайна версія
06.09.2022

ПРЕСРЕЛІЗ    

Фонд гарантування вкладів оновив умови погашення кредитної заборгованості позичальників-фізичних осіб банків, ліквідацію яких здійснює ФГВФО. Оновлені умови повернення кредитів спрямовані на мінімізацію наслідків війни для позичальників банків, що виводяться з ринку, відтак, до цих умов можуть приєднатись усі фізичні особи-позичальники таких банків, крім тих, чия заборгованість уже була реструктуризована за нормативно-правовими актами Фонду.

28.04.2022

26 квітня 2022 року рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) № 265 затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВЕЛЕС» (далі – АТ «БАНК ВЕЛЕС»).

17.03.2022

Керуючись статтею 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) на ліквідацію АТ «БАНК ВЕЛЕС» станом на 14 березня 2022 року сформовано ліквідаційний баланс АТ «БАНК ВЕЛЕС».

З огляду на це, Фонд інформує про майбутнє затвердження ліквідаційного балансу АТ «БАНК ВЕЛЕС» та початок процедури припинення виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам АТ «БАНК ВЕЛЕС». З моменту оприлюднення цього оголошення процедура припинення виплат гарантованої суми відшкодування триватиме не більше тридцяти днів, після чого ліквідаційний баланс АТ «БАНК ВЕЛЕС» буде затверджено, а виплати вкладникам – припинено.

16.03.2022

ПРЕС-РЕЛІЗ

Для позичальників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, запроваджено Кредитні канікули

З метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів прийняла рішення від 14 березня 2022 за № 179, яким для позичальників банків, що перебувають в управління Фонду, запроваджуються уніфіковані умови реструктуризації кредитної заборгованості позичальників фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, незалежно від форми, виду, цільового призначення кредиту тощо (далі – Кредитні канікули).

Період дії Кредитних канікул почався з дати введення воєнного стану в Україні, а саме з 24 лютого 2022 року (відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX. Кредитні канікули триватимуть до дати, що настає через три місяця після завершення періоду воєнного стану в Україні, але не раніше 30 червня 2022 року. Разом з тим термін дії Кредитних канікул може бути змінений додатковим рішення виконавчої дирекції Фонду.

Для усіх позичальників запроваджено на період дії Кредитних канікул фіксовану процентну ставку в розмірі 0,0001% (нуль цілих одна десятитисячна процента) річних за строковою та простроченою заборгованістю, яка нараховується з дати прийняття цього рішення відповідно до чинних умов договору. Також до позичальників не будуть застосовуватися штрафні санкції (пені, штрафи). Водночас розмір комісій, передбачених кредитними договорами, договорами банківського рахунку встановлюється на рівні 1 (одна) копійка.

Звертаємо увагу, що Кредитні канікули не є прощенням боргу, а є відстроченням виконання боргових зобов’язань позичальника у цей складний період.

Разом з тим, якщо кінцевий термін повернення коштів за кредитом настає протягом Кредитних канікул, то він встановлюється на день, наступний за днем закінчення Кредитних канікул. Однак позичальник має право на дострокове погашення заборгованості протягом Кредитних канікул в повному розмірі або в будь-якій частині. Черговість погашення заборгованості протягом Кредитних канікул не змінюється.

Також з метою створення в подальшому сприятливих умов виконання зобов’язань встановлюється єдиний для всіх позичальників графік погашення заборгованості, сформованої у період дії Кредитних канікул, – протягом шести місяців з дати завершення Кредитних канікул в розмірі простроченої заборгованості позичальника станом на день прийняття рішення щодо запровадження Кредитних канікул та суми платежів відповідно до графіку погашення заборгованості протягом Кредитних канікул, рівними частинами.

21.09.2021

У зв’язку із набранням чинності змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) коштів за вкладами (далі – Положення), Фонд проводить актуалізацію даних вкладників банків, ліквідація яких триває більше 5 років.

03.08.2021


Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) повідомляє про зміну адреси для листування та прийому громадян в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВЕЛЕС» (далі – АТ «БАНК ВЕЛЕС»).

22.02.2021

ПРЕСРЕЛІЗ 

З 23 лютого 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновлює виплати гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ «Банк Велес». Фінустанови, яка останні чотири роки перебувала у статусі «зомбі-банку» і ліквідацію якої було фактично заблоковано.

17.02.2021

З 23 лютого 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) продовжує виплати гарантованого відшкодування вкладникам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВЕЛЕС» (далі – АТ «БАНК ВЕЛЕС») за договорами банківського вкладу та банківського рахунку (включаючи карткові рахунки) в межах 200 тисяч гривень. Відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків-агентів Фонду, підключених до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Це стало можливим після відновлення Фондом контролю над цим банком та поновлення запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про перебування АТ «БАНК ВЕЛЕС» в процедурі припинення під контролем уповноваженої особи, якій Фонд делегував свої повноваження ліквідатора банку.

07.12.2020

У ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ВЕЛЕС» (далі – АТ «БАНК ВЕЛЕС») змінено контактні номери телефону та графік прийому громадян уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію банку.

14.08.2020

З метою виконання всіх заходів, пов’язаних з ліквідацією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВЕЛЕС» (далі – АТ «БАНК ВЕЛЕС»), передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення № 1482 від 10 серпня 2020 року «Про продовження процедури виведення АТ «БАНК ВЕЛЕС» з ринку і призначення уповноваженої особи».